Sale@tpaplastic.com | 044-212-613, 044-212-801

HDPE Plastic

HDPE Plastic

(High Density Polyethylene)

คุณสมบัติ:

  • เป็นเม็ดพลาสติกโพลีเอธีลีนชนิดที่มีความหนาแน่นสูง ขุ่น แสงผ่านได้น้อย
  • มีความเหนียว ยืดยุ่น ต้านทานแรงและรับน้ำหนักได้ดี
  • สาารถทนความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้ ใช้บรรจุอาหารแช่เยือกแข่ง
  • ป้องกันการผ่านของความชื้นได้ดี
  • ทนทานต่อสารเคมีได้ดี

ประเภทถุง HDPE

ถุงดำ, ถุงเพาะชำ, ถุงมือ, ถุงหูหิ้วขุ่น, ถุงแฟชั่น, ถุงซิปล็อค, ถุงเย็น, ถุงก๊อบแก๊บ เป็นต้น

Other Product

admin

About admin